ZA NAJSZYBSZA I DOBRĄ ODPOWIEDZ DAM NAJLEPSZĄ!!!


Zad 1: Tata i siostra gimnazjalistka obchodzą dzisiaj
urodziny.Ustal, które urodziny obchodzi tata jeśli iloczyn jego wieku i wieku siostry gimnazjalisty wynosi 451.

Zad 2: Pan Nowak zakupił 100 akcji A firmy i 80 akcji b firmy.Zapłacił 460 zł. Gdy dowiedział się , że wartość akcji A firmy wzrosła o jedną czwartą a B o 15 groszy ,stwierdził że zarobił 99 zł.Oblicz początkową cenę każdej akcji.

Zad 3. Ustal wzór funkcji wyrażającej zależność ilorazu objętości do całkowitego pola powierzchni sześcianu od długości boku sześcianu. Na podstawie tak otrzymanej funkcji wyznacz wartości funkcji dla argumentów : 3, 6, 9, 12.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T01:00:54+01:00
Zad.1] jest troche pogupiałe,ale napisałaś na prywatną linie prośbę- więc postaram się pomóc
gimnazjalista ma lat: 13,14,15 lub 16
451:13≈34,7lat
451:14≈32,2lata
451:15≈30,1lat
451:16≈28,2lata
czyli ten tata może mić jeden z tego w/w wieku, ale nie wiem czy ten tata był ojcem tej gimnazjalistki, bo ten tata musiałby mieć jakiś przyzwoity wiek żeby postarac się o tę gimnazjalistkę, chociażby ze 20 lat(chociaż dziś młodzież szybko dojrzewa)
z tego by wynikało,że ten tata ma 34 a ona 13

to jest zadanie dla filozofa
zad.2] jest normalne
x- cena 1 akcji A
y- cena 1 akcji B

100x+80y=460zł

100×0,25x+80×0,15zł=99
25x+12=99
25x=87
x=3,48zł= cena początkowa 1 akcji firmy A
100×3,48+80y=460
80y=460-348
80y=112zł
y=1,4zł= cena początkowa 1 akcji firmy B