Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T16:35:20+01:00
Program odejm;
uses crt;
var a,b,c:integer;

begin
write('Podaj dwie liczby do odejmowania: ');
readln(a,b);
c:=a-b;
writeln('Roznica liczb ',a,' i ',b,' to ',c);
readln;
end.

Jeśli miałbyś problem z tym programem napisz na prywatną wiadomość
1 1 1