Bryła lodu o masie 2 kg ma temperaturę 0 stopni C. Ile energii trzeba dostarczyć, aby ten lód roztopić, ogrzać wodę z lodu do temperatury 100 stopni C i zamienić ją na parę wodną w tej temperaturze?
Ma wyjść ok. 6,1Mj.


Z góry dziekuję!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T20:30:00+01:00
Najpierw musimy dostarczyć bryle lodu energię potrzebną do zamienienia jej w wodę. Energię tą obliczamy ze wzoru
E₁=q₁×m
(gdzie q₁ to ciepło topnienia lodu, które wynosi około 334000 J/kg)

Następnie obliczmy energię potrzebną do ogrzania wody do temperatury 100⁰C. Korzystamy ze wzoru
E₂=Cw×m×Δt
(gdzie Cw to ciepło właściwe wody, które wynosi ok. 4200J/kg⁰C, a Δt to przyrost temperatury)

Pod koniec musimy obliczyć, ile energi trzeba dostarczyć, żęby woda wyparowała. Liczymy to ze wzoru
E₃=q₂×m
(gdzie q₂ to ciepło parowania wody, które wynosi ok 2257000 J/kg)

Stąd E₁=668000J, E₂=840000J, E₃=4514000J
Po dodaniu dostajemy wynik 6022000 J, czyli około 6,02MJ. Wynik który podałeś jest trochę inny prawdopodobnie przez stosowanie innych przybliżeń.


3 4 3