Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T20:01:11+01:00
Wew: wzrost podatków, wojny domowe, brak stabilizacji w państwie, wielki kryzys gospodarczy,

zew: wędrówka ludów, zniszczenia spowodowane najazdami barbarzyńców
2010-01-10T20:02:53+01:00
Przyczyny wewnętrzne:
- brak niewolników
- opłacanie rekrutów
- zachodnia część cesarstwa miała do obrony większą linię granic i ona była bardziej zagrozona najazdem barbarzyńców
- straty w skarbcu
- utrata zasobów pieniężnych i ludzkich
- obalenie nieletniego cesarza Romulusa Augustulusa

Przyczyny zewnętrzne:
- kryzys w państwie
- najazdy wojsk barbarzyńskich
- atak Wandalów
- wojny domowe
- uzurpatorzy
1 1 1