Odpowiedzi

2009-09-23T20:50:13+02:00
- naruszeniue praw czlowieka,
- swiatlosc umyslu, przemienia sie w swiatloosc komputerow,
- nagrywanie i kamerowanie czesto doprowadza do samobojstw,
- wieksze zaufanie do komputera niz do siebie i innych ludzi.

Pozdrawaim :D
28 3 28
2009-09-23T20:51:58+02:00
Komputeryzacja wkracza w coraz większym zakresie w różne sfery życia. Nasilenie tego zjawiska można zaobserwować w produkcji, usługach, handlu, transporcie, administracji. Komputery stały się przedmiotem zainteresowania wielu grup osób, a przede wszystkim młodych ludzi. Wiążą się z tym negatywne i pozytywne konsekwencje wynikające z wprowadzania techniki komputerowej do życia społecznego na szeroką skalę. Pozytywne strony komputerów można opisywać w nieskończoność, ponieważ w tak wielu dziedzinach naszego życia mają zastosowanie. Przede wszystkim jednak, pozwalają na wykonanie tego, co wcześniej było niemożliwe np. różnego rodzaju symulacji czy skomplikowanych obliczeń w nieprawdopodobnie skróconym czasie. Dzięki nim można lepiej wykorzystać dostępne wcześniej technologie np. telefonia cyfrowa to rozwinięcie tej tradycyjnej z parą miedzianych przewodów i centralą oraz przyspieszyć korzystanie z nich np. szybsza obsługa klientów w banku czy na lotnisku. Dodatkowo, służą one również do rozwiązywania problemów, których wcześniej nie było lub były nieistotne. Dzięki komputerom wielu ludzi ma pracę (operatorzy, informatycy itd.) i rozrywkę. One pozwoliły na lepszy i szybszy przepływ informacji oraz ich obróbkę. Dzięki nim mamy lepszy dostęp do ludzi na całym świecie (poprzez np. pocztę elektroniczną). Kolejny pozytywny aspekt to obniżka kosztu pewnych usług. Widać to najbardziej na przykładzie telefonii, o ile wcześniej byliśmy skazani na drogie rozmowy międzynarodowe, teraz możemy wykorzystać Voice Over Net i rozmawiać za ułamek dawnych kosztów. Łatwiej i taniej można dziś dotrzeć do wielu odbiorców twórcom wielu rodzajów publikacji. To komputery pozwoliły ujawnić chęć bezinteresownego dzielenia się z ludźmi poprzez oprogramowanie Open Source tworzone na licencji GLP czy GNU, które dostępne z pełnym kodem źródłowym daje możliwość jego rozszerzania i łatwego dostosowywania do indywidualnych potrzeb. Doceniając zarówno w praktyce jak i w teorii pozytywne strony komputeryzacji, należy zwrócić również uwagę na jej cechy negatywne, dotyczące zagrożenia zdrowia fizycznego i psychicznego. Współdziałanie człowieka z komputerem powoduje jego izolację i ogranicza konieczność bezpośredniego porozumiewania się z innymi ludźmi. Przy wprowadzaniu komputerów IBM-PC dla operatora duże obciążenie stanowiła konieczność szybkiego nauczenia się wielu komend, a także pogodzenia sprawnej obsługi komputera z wymaganą bezbłędną praca i jej dużą wydajnością. Praca ta niejednokrotnie w komputerze była automatycznie kontrolowana i przeliczana na jej wartość rynkową. Po wprowadzeniu komputerów niejednokrotnie wynagrodzenie za pracę malało, a wysiłek umysłowy znacznie wzrastał. Spowodowało to, że wiele organizacji związkowych wymusiło przyjęcie zasady mówiącej, że bez zgody pracownika nie wolno wprowadzać automatycznych liczników wydajności pracy i uzależniać zarobku od ich wskazań. Komputery wprowadzają poczucie sztuczności i zerwania więzi międzyludzkich. Innym skutkiem ubocznym jest wzrost kontroli nad człowiekiem przez tworzenie baz danych dysponujących informacjami o jego upodobaniach prywatnych, cechach osobowości, przyzwyczajeniach, a nawet o planach na przyszłość. W pierwszym okresie obsługi komputera występuje u wielu pracowników niechęć do pracy, powodowana lękiem przed nieznanym, nieudanymi próbami pracy z tym urządzeniem oraz przed możliwością uszkodzenia drogiego sprzętu. Lęk budzi również poczucie dużej różnicy pomiędzy własnymi możliwościami obsługi komputera a potencjalnymi możliwościami, które komputer stwarza. Komputeryzacja powoduje również uciążliwości i zagrożenia dla zdrowia osób obsługujących komputery. Do najczęstszych dolegliwości zgłaszanych przez osoby obsługujące komputery należą: zmęczenie wzroku, a przede wszystkim pieczenie oczu, nieostrość widzenia, zmiany w widzeniu barw, a także bóle mięśni i stawów, sztywność (bolesność) nadgarstków, ból i sztywność karku i ramion, drętwienie i skurcze rąk, niepokój i nerwowość, znużenie, osłabienie. Zagrożenia te jednak nie do końca są jeszcze w pełni rozpoznane. Monitor wydziela stosunkowo dużo ciepła, co powoduje lokalne zwiększenie temperatury powietrza i zmniejszenie jednocześnie jego wilgotności.
33 3 33
2009-09-23T20:57:05+02:00
Komputeryzacja wkracza w coraz większym zakresie w rożne sfery życia. Najbardziej można to zaobserwowac w produkcji ,handlu,transporcie . Zagrożenia wynikające z rozwoju komputeryzacji jest wiele np. zmęczenie wzroku , gdy spędzamy wiele godzin przed komputerem oczy nam się psuja , zwiększa się procent gwałtu oraz porwań , przestępcy często udają kogoś innego , mamy wiecej agresji w sobie dzieki gram komputerowym ,zaczynamy odcinac sie od swiata i zyc w siwiecie wirtualnym ;}
54 4 54