"Miłość"
Miłość to znaczy patrzeć na siebie,
Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy,
Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu.
A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie,
Ze zmartwień różnych swoje serce leczy,
Ptak mu i drzewo mówią : przyjacielu.
Wtedy i siebie, i rzeczy chce użyć,
Żeby stanęły w wypełnienia łunie,
To nic, że czasem nie wie, czemu służyć:
Nie ten najlepiej służy, kto rozumie.

to ma byc notatka wypisana z wiersza co ma posiadac:
kto jest podmiotem lirycznym czyli osobą mówiącą w wierszu
jakie są tam środki stylistyczne i o czym on jest
wstep, rozwiniecie, zakonczenie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T20:20:00+01:00
W wierszu "Miłość" podmiot liryczny nie ujawnia się. Wiemy jedynie o nim, że jest on osobą zakochaną. Tłumaczy, czym tak naprawdę jest miłość.
W utworze autr/ka zastosował nieliczne środki stylistyczne. Głównie są to przenośnie ( "Ptak mu i drzewo mówią", "Wtedy i siebie, i rzeczy chce użyć, Żeby stanęły w wypełnienia łunie"). Możemy również znaleźć epitety, ale nie pełnią one znaczącej roli. Wiersz ten jest raczej wyznaniem lirycznym, należy więc do liryki wyznania.
Wiwersz można podzielić na trzy części: wstęp, rozwinięcie i zakończenia. Pierwsza część: "Miłość to znaczy patrzeć na siebie,
Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy", jest krótkim wprowadzeniem do tego, czym jest miłość. Druga część przedstawia to uczucie dokładniej. Ostatnia natomiast:" To nic, że czasem nie wie, czemu służyć:
Nie ten najlepiej służy, kto rozumie.", podsumowuje całą tą wypowiedź.
1 5 1