W niektórych rejonach Polski można spotkać wrzosowiska. Roślinami które w nich dominują są trawy i drobne krzewinki. Te ostatnie dorastają do wysokości 0,5m. Rośliny dostarczają pokarmu sporej populacji kuropatw. Na obszarach tych żyją również mniejsze i większe ssaki głownie nornice i lisy. Nornice odżywiają się pędami krzewinek. Zarówno kuropatwy jak i nornice są pokarmem dal lisów. W określonych porach roku na wrzosowiskach odbywają się polowania na kuropatwy. Myśliwi twierdzą że mięso kuropatw jest smaczne.

Podaj schemat sieci zależności pokarmowych między tymi organizmami opisywanymi w tekście. Uwzględnij pozycję człowiek w opisanej sieci.

1

Odpowiedzi

2010-01-10T20:33:33+01:00
Trawy i krzewinki są zjadane przez kuropatwy i nornice.
Kuropatwy i nornice są zjadane przez lisy.
Kuropatwy są zjadane również przez ludzi.

Pierwszym ogniwem zawsze są rośliny, w tym wypadku trawy i krzewinki.
Drugim ogniwem są kuropatwy i nornice.
Trzecim ogniwem są lisy i ludzie.