Jeżeli swobodny prącik z nieznanej substancji umieszczony w jednorodnym polu magnetycznym ustawił się wzdłuż linii tego pola , to substancja ta napewno jest
a)ferromagnetyczna
b)diamagnetyczna
c)paramagnetyczna
d)ferromagnetyczna lub paramagnetyczna
e)ferromagnetyczna lub diamagnetyczna

1

Odpowiedzi

2009-09-23T21:10:10+02:00