Jak ktoś rozwiąże większą polowe dostanie naj ;*

1. Czwarta częśc pewnej liczby dwucyfrowej jest równa sumie jej cyfr. Jeżeli między cyfry tej liczby wstawimy zero, to otrzymamy liczbę 8,5 razy wieksza. Jaka liczba ma tę własnośc?2. Pani Basia ma więcej córek noż synów. Zapytana, ilu ma synów a ile córek odpowiedziała:
-Gdybym miała 2razy więcej synów niż mam, to miałabym ośmioro dzeci.

Jeden z synów pani Basi dodał:
-Gdybyś mamusiu miała 2 razy mniej córek, to miałabyś tylko czworo dzieci.

Ile córek, a ilu synów może miec pani Basia?3.Pewien profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapytany o swój wiek, odpowiedział:
-Siedem lat temu moja uczelnia była ode mnie siedem razy starsza. Siedemdziesiąt lat temu była ode mnie starsza siedemdziesiąt razy.

W którym roku ów profesor wypowiedział te słowa? Ile miał wtedy lat?

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najstarsza uczelnia w Polsce. Założył ją król Kazimierz Wielki w 1364 roku


4. Z miejscowości A do odległej o 220 km miejscowości B wyjechał samochodem pan Kowalski, a w tym samym czasie z miejscowości B do miejscowości A pan Nowak. Minęli się po 2 godzinach. Pan Kowalski całą trasę pokonał 1,5 razy szybciej niż pan Nowak. Z jakimi średnimi prędkościami jechali panowie Nowak i Kowalski?


5. Suma trzech liczb wynosi 20. Suma dwóch mniejszych wynosi 10, a dwóch większych 16. Znajdź te liczby (układ trzech równań)6. Dla jakiej wartości a podany układ równań jest sprzeczny?
3x+5y=6
9x+ay=12

b) Dla jakiej wartości b podany układ równań jest oznaczony?
x+by=2
2x-6y=4


7. Zapisz dowolny układ równa, który spełnia para liczb x=2 i y= 4 oraz para x= -1 i y=08. Iloraz dwóch liczb jest równy 3. Suma tych liczb jest o 6 większa od ich różnicy (od większej z tych liczb odejmiemy mniejszą). Jakie to liczby?9. Na walnym zgromadzeniu wszystkich pracowników firmy Fiskus doszło do burzliwej kłótni. Cześć pracowników wyszła z sali. Dyrektor zauważył, że jeśli salę opuści jeszcze jedna osoba, to pozostanie tylko jedna trzecia pracowników. Wyszedł więc i nakłonił dwie osoby do powrotu razem z nim na sale obrad. Dzięki temu w dalszej części zebrania brała udział połowa pracowników firmy Fiskus. Ilu ich było?10. Dwaj handlarze wielbłądów, Hasan i Ali, postanowili sprzedać swoje wielbłądy i zostać handlarzami owiec. Na bazarze dostali po 10 drahm za każdego wielbłąda. Za otrzymane pieniądze kupili owce, po 6 drahm za sztukę i jednego muła za 4 drahmy. Gdy wracali z bazaru Hasen powiedział:
-Mogliśmy zostawić dla siebie chociaż dwa wielbłądy.
-Ale wtedy kopilibyśmy o połowe owiec mniej i zabrakłoby nam dwóch drahm na muła- odpowiedział Ali.

Ile owiec kupili Hasan i Ali?

2

Odpowiedzi

2010-01-13T20:53:16+01:00
Zad. 8
większ 9, mniejsza 3


to zadanko znałam, ale z resztą trochę gorzejj:-))
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T22:56:43+01:00
1.
x-pierwsza cyfra
y- druga cyfra
pierwszy warunek 10x+y=4x+4y
6x = 3y
2x=y
drugi warunek 100x+y=85x+8,5y
30x=15y
2x=y
stąd cyfra dziesiątek jest dwa razy większa od cyfry jedności i to tyle
2. Pani Basia ma więcej córek noż synów. Zapytana, ilu ma synów a ile córek odpowiedziała:
-Gdybym miała 2razy więcej synów niż mam, to miałabym ośmioro dzeci.

Jeden z synów pani Basi dodał:
-Gdybyś mamusiu miała 2 razy mniej córek, to miałabyś tylko czworo dzieci.

Ile córek, a ilu synów może miec pani Basia?
2.
x- córeczki
y- synusie
2y+x=8
x/2+y=4
warunki są tożsame
y=4-x/2
x=8-2y
stąd liczba dzieci może być równa 6 córek 1 syn 4 córki 2 synów
3.
x- wiek uczelni
y-wiek profesora
pierwszy warunek
7(y-7)=x-7
drugi warunek
70(y-70)=x-70
stąd
x=7y-42
x=70y-69*70=70y-4830
przyrównujemy pierwszego x i drugiego
7y-42=70y-4830
63y=4788
y=76
x=490
rok 1854
5. Suma trzech liczb wynosi 20. Suma dwóch mniejszych wynosi 10, a dwóch większych 16. Znajdź te liczby (układ trzech równań)
x+y+z=20
x+y=10
y+z=16
podstawiam drugie do pierwszego i trzecie do pierwszego
z=10
x=10
stąd y=0
6. Dla jakiej wartości a podany układ równań jest sprzeczny?
3x+5y=6
9x+ay=12
6x+10y=12
9x+ay=12
a=10