Przetłumaczyć na francuski kilka zdań (nie musi być słowo w słowo, ważne żeby kontekst był zachowany) :

Obecnie moje życie różni się od tego które prowadziłam przed rozpoczęciem studiów. Teraz mam mniej czasu dla siebie i dla innych. Rzadziej spotykam się z przyjaciółmi, chodzę do kina czy na zakupy i więcej czasu poświęcam nauce. Zmienił się też mój charakter, jestem bardziej otwarta i pewna siebie, mam też nowych znajomych i nowe zainteresowania. Chociaż wiele rzeczy się zmieniło lobię moje nowe życie.

1

Odpowiedzi

2012-08-05T23:17:25+02:00

Actuellement ma vie est est différente de celle que j'avais avant les études. Maintenant j'ai moins de temps pour moi-même et pour les autres. Je rancontre mes amis rarement, ainsi je n'ai pas de temps pour aller au cinéma ou faire du shopping, je passe plus de temps à apprendre. Ma nature a changé, je suis plus ouverte et plus sûr de moi, j'ai aussi de nouveaux amis et de nouvelles passions. Quoique beaucoup de choses ont changé, j'aime ma nouvelle vie.