X wpłacił do banku kwotę K₀ na lokatę oprocentowaną w skali rocznej 12% z kapitalizacją odsetek co kwartał. jaka bedzie wartość lokaty po trzech latach ?

a. K₀(1+12/100)³
b. K₀(1+4/100)¹²
c. K₀(1+3/100)¹²
d. K₀(1+3/100)⁴

1

Odpowiedzi

2010-01-10T22:16:55+01:00
Kapitalizacja odsetek co kwartał - 4 wypłaty w roku

oprocentowanie lokaty jest w skali rocznej, więc aby obliczyć oprocentowanie w jednym kwartale należy podzielić je na ilość wypłat w roku
p%= oprocentowanie roczne / ilość wypłat w roku
p%=12% / 4
p%=3%
p%=3/100

obliczamy ilość okresów naliczania odsetek:
3 lata, po 4 wypłaty
n=3*4=12
jest 12 okresów naliczania odsetek


obliczamy wartość lokaty po 3 latach (po 12 okresach naliczania odestek)
Kn=K0(1+p%)^n
K12=K0(1+3/100)^12

ODP.: c. K₀(1+3/100)¹²