Odpowiedzi

2010-01-10T21:24:14+01:00
Skutkami powst. listopadowego były:
- statut organiczny, wzniesienie konstytucji
- ograniczenie autonomii, zaamknięcie większości szkół
- okres represji, nasilanie się polityki germanizacyjnej
- tytuł ksiecia Warszawy otrzymał Iwan Paskiewicz

Przyczyny powst. listopadowego:
- rozpad stany szlacheckiego
- powstawały tajne organizacje
- wolnomularstwo narodowe
- Narodowe Towarzystwo Patriotyczne
- zła sytuacja społeczności, które były pod zaborami
- zaostrzona cenzura
- niezadowolenie z rządów Konstantyna
- sprzysiężenie podchorążych


Skutkami powst. styczniowego były:
- ostateczne zniesienie wszelkiej odrębności i autonomii Królestwa Polskiego
- represje wobec ziem: nie podlegały reformie terytorialnej
- represje wobec ludności: konfiskata majatków
- polityka rusyfikacji: zakaz działalnośći oświatowej i kulturalnej
- zakaz wyznawania rytu unickiego
- kościól katolicki podporządkowany kolegium rzymskokatolickiemu
- likwidacja uczelni wyższych w Warszawie i Puławach

Przyczyny powst. styczniowego:
- porażka Rosji w wojnie krymskiej
- branka
- zaostrzenie represji, aresztowania polskich patriotów
- źle uzbrojona armia
- podział na Białych i Czerwonych