Odpowiedzi

2009-09-24T15:37:19+02:00

BUDOWA GEOLOGICZNA. Wschodnią część stanowi platforma prekambryjska, zbudowana podobnie do płyt Afryki, Australii i Ameryki Płd., z którymi wspólnie tworzyła w paleozoiku ląd Gondwany; nad sfałdowanymi warstwami proterozoicznymi i ze starszego paleozoiku leżą osady lądowe okresu karbońskiego, permu i dolnego triasu, z żyłami mezozoicznych dolerytów; A. Zach. strukturą i składem budulca pokrewna jest trzeciorzędowej strefie fałdowej Andów i gór Nowej Zelandii; na Ziemi Wiktorii liczne ślady działalności wulkanicznej, w tym jedyny czynny na A. wulkan Erebus (3794 m); na A. występują złoża mineralne: węgla kamiennego, grafitu, berylu, molibdenu, rud niklu, ołowiu, żelaza, miedzi, uranu, tytanu, złoto i srebro.