Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T22:17:25+01:00
Szlachta polska wywodziła się ze średniowiecznego rycerstwa,była dumna ze swojego pochodzenia,a dla podkreślenia swojej pozycji używali herbów.Gromadzili oni posiadłości ziemskie,wznosili rezydencje,posiadali liczne dwory a nawet własne wojsko.
Posiadali wiele specjalnych praw nazywanych przywilejami,dzięki którym płacili niskie podatki,pełnili wysokie funkcje w państwie,mogli wpływac na decyzję króla.Ubierali się w bogato zdobione szaty z drogich materiałów,nakrycia głowy były szyte z futer zwierząt.
Szlachta brała aktywny udział w obradach sejmu,na którym uchwalano podatki,podejmowano ważne decyzje dla kraju.
Szlachta strzegła swoich przywilejów,była niechętna mieszczanom,i by zmniejszyc ich bogactwo wydane były przepisy zakazujące posiadania dóbr ziemskich,noszenia bogatych strojów.
Chłopi stanowili najliczniejszą grupę,a ziemiaktórą uprawiali należała do króla,kościoła badź szlachty.Musieli oni pracowac na rzecz pana(tzw.pańszczyzna),jak również do składania daniny w postaci pieniędzy lub towarów(miód,zboże,jaja).
Bez zgody szlachty nie mogli przenieśc się do innej wsi,czy ożenic się,podlegali oni sądom swoich panów.