Odpowiedzi

2010-01-10T21:41:35+01:00
Władysław Jagiełło (1386— 1434) ochrzcił się a następnie koronował w Krakowie na króla i zabrawszy kapłanów, udał się na Litwę i tam wiarę świętą wprowadził.

Władysław Jagiełło oddał rządy na Litwie swemu bratu Witoldowi, chcąc zająć się wyłącznie Polską, Ale wnet Witold wypowiedział mu posłuszeństwo i połączył się z Krzyżakami, chcąc utworzyć osobne państwo litewskie. Dopiero, gdy go Tatarzy nad Worsklą pobili, zerwał z Krzyżakami i zwrócił się ponownie o opiekę do polskiego króla. Krzyżacy, widząc, że już Litwa przyjęła św. wiarę, więc nie będą mieli powodu do napadów, postanowili zemścić się na Jagiełłę. Zebrali z całego zakonu rycerzy i zagarnęli ziemię dobrzyńską. Jagiełło zmuszony więc był rozpocząć wojnę z Krzyżakami i zadał zakonowi wielką klęskę pod Grunwaldem i Tannenbergiem (1410). Klęska ta na zawsze złamała potęgę zakonu. Ziemia dobrzyńska została zwrócona Polsce, Pomorze pozostało jednak jeszcze w rękach Niemców.

Polacy i Litwini, których zwycięstwo, odniesione pod Grunwaldem, przekonało, iż, idąc razem, ręka w rękę, utworzą potężne państwo i staną się groźniejszymi dla nieprzyjaciół, zebrali się w r. 1413 na zjazd do Horodła, gdzie zawarli tak zwaną „Unję horodelską”, którą się jeszcze ściślej połączyli.

Po śmierci Jagiełły, na tron wstąpił dziesięcioletni syn jego, Władysław Trzeci Warneńczyk (1434—1444). Małoletniemu królowi pomagał w rządach Zbigniew Oleśnicki, biskup krakowski.

Polska dosięgła wówczas takiej potęgi iż Czesi i Węgrzy ofiarowali jej swe korony, Król jednak nie chciał przyjąć czeskiej korony; natomiast chętnie zasiadł na tronie węgierskim (1440), by wspólnemi siłami bronić Europą od Turków. Walcząc z nimi, młody a bohaterski król zginął pod Warną.

Po śmierci Władysława Warneńczyka obrano królem brata jego, Kazimierza Jagielończyka (1447—1492). Był to król nadzwyczaj energiczny. Pobił Krzyżaków, odebrał im Pomorze i Prusy i Wielkiego Mistrza zmusił do złożenia mu hołdu. W statutach Nieszawskich dał szlachcie udział w rządach; mianowicie: od tego czasu król polski nie mógł wydawać nowych praw, ani ogłosić wojny bez zgody sejmików szlacheckich.

Miał sześciu znakomitych synów: jeden z nich Władysław, był królem czeskim i węgierskim; Kazimierz został zaliczony w poczet Świętych; trzech z nich było królami polskimi (Olbracht, Aleksander i Zygmunt), a ostatni Fryderyk został biskupem.

Po śmierci dzielnego króla, obrano jego syna Jana Olbrachta (1492-1502). Król ten pozbawił kmieci prawa przechodzenia z miejsca na miejsce i oddał ich pod władze, szlachty. W wojnie z Mołdawią poniósł wielką klęskę.

Po śmierci Jana Olbrachta panował brat jego Aleksander (1501—1506), który na sejmie w Piotrkowie dał nowe przywileje szlachcie.

Po nim wstąpił na tron najmłodszy z synów Kazimierza Jagiellończyka — Zygmunt Pierwszy, nazwany dla dojrzałego wieku i wielkiej powagi Starym (1506—1548). Prowadził on wojną z Moskwą. Za jego zgodą Wielki Mistrz krzyżacki przyjął protestantyzm, ogłosił się księciem pruskim i w 1525 roku złożył uroczysty hołd królowi. Zygmunt przyłączył do Polski ostatnią dzielnicą polską — Mazowsze.

Po śmierci Zygmunta panował jedyny syn jego Zygmunt Drugi August (1548—1572), ostatni z Jagiellonów.

Przyłączył on do Polski Inflanty, przyjął hołd od księcia Kurlandji. W roku 1569 na sejmie w Lublinie przeprowadził i utrwalił unię Polski z Litwą
2 5 2
2010-01-10T21:46:20+01:00
Wladyslaw Jagiello(1386-1434
Wladyslaw Trzeci Warneńczyk(1434-1444
Kazimierz Jagielonczyk(1447-1492
Jan Olbracht(1492-1502
Aleksander Olbracht(1502-1506
Zygmunt Pierwszy zw.Starym(1506-1548
Zygmunt Drugi August(1548-1572
36 4 36