1.Rozwiązaniem układu równań {2x=10 jest:
y=x+4
a)x=5 b)y=9 c)x=5 i y=9 d)x=5 i y=1

2.Wyznaczając x z równania x-2y=3 otrzymamy:
A . x = - 2 y + 3 B . x =2y+3 C. x=2y+3/2 d. x=y+3

3.Ile trzeba wziąsć solanki czteroprocentowej, a ile dwudziestoprocentowej, aby otrzymać 8kg solanki
dziesięcioprocentowej.?

4.Zapisz dowolny uklad równań,który spelnia pary liczb: x=3 i y=2 oraz x= -1 i y=0.

5.W trójkącie prostokątnym różnica miar kątów ostrych wynosi 10'(stopni). Oblicz miary kątów tego trójkąta.

6.Jeśli chcemy przekształcić układ równań.
{2a-5b=-6
4a-3b=2
tak, aby współczynniki przy niewiadomej
były liczbami przeciwnymi, wystarczy pomnożyć obie strony:
A. pierwszego r6wnania przez 3, a drugiego przez -S
B. pierwszego r5wnania przez 3, a drugiego przez S
C. pierwszego r6wnania przez -3, a drugiego przez -S
D. pierwszego r6wnania przez 5, a drugiego przez 3

7. Rozwiązując pewien układ równań metodą przeciwnych wspólczynników, otrzymalibyśmy równość 0 = 3.
Wnioskujemy stąd, że:
A. uklad jest oznaczony
B. uklad jest nieoznaczony
C. popelnili6my btqd w obliczeniach
D. ukladjest sprzeczny

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T22:26:55+01:00
1)

2x=10
x=5

y=x+4
y=5+4=9
Odpowiedź C

2)
x-2y=3 | +2y
x=3+2y
Odpowiedź B

4)
x=3 i y=2

x-y=1
2x=y+4

x= -1 i y=0

x+1=3y
y-1=x

5)
x - pierwszy kąt ostry
y - drugi kąt ostry

x-10=y
x+y=90

y=90-x
x-10=90-x
2x=100
x=50
y=40

6) Jeżeli "S" ma oznaczać cyfrę 5 to odpowiedź A, a jeżeli nie to żadna odpowiedź nie ejst poprawna

7)Odpowiedź D
2 5 2
2010-01-10T22:41:56+01:00
1.c)x=5 i y=9
2.B . x =2y+3
4.3x-2y=5
2x-y=4
6.A. pierwszego r6wnania przez 3, a drugiego przez -S

7D. ukladjest sprzeczny