Wypracowanie na wybrany poniżej temat

1.Jak żyli pierwsi chrześcijanie
2.Historia narodu wybranego
3.Pismo Święte:Stary i Nowy Testament
4. żYCIORYS jEZUSA cHRYTUSA
5.Opracuj Mały Katechizm


Korzystaj z podanych niżej źródeł

www.Katolik.pl
www.Mateusz.pl
www.Wiara.pl

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T23:49:06+01:00
4 .Według zapisów w Ewangeliach Jezus nauczał w Galilei i Judei w Izraelu, został skazany na śmierć i ukrzyżowany w Jerozolimie zgodnie z wyrokiem rzymskiego namiestnika (łac. praefectus) Poncjusza Piłata, a trzeciego dnia po śmierci zmartwychwstał. Dzieła i nauka Jezusa opisane w Ewangeliach stanowią podstawę chrześcijaństwa. Nauka Jezusa została przekazana światu przez uczniów zwanych apostołami.