Jakie ideały głosiła Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela we Francji???

Czyją pozycję osłabiło zlkwidowanie przywilejów stanowych???

Napisz jakie były dążenia poszczególnych grup społecznych we Francji pod koniec XVIII
+burżuazji-
+rzemieślników i kupców-
+chłopów

Jak by co strona 49,w ćwiczeniach z historii pt.Przez wieki 2klasa gim:))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T22:10:43+01:00
Dokument ten miał na calu zapobiegnięcie nadużyciom władzy. Zakładała m.in.: wolność słowa i wyznania, równość wobec prawa, suwerenność narodu francuskiego oraz nienaruszalność praw własności.

Arystokratów.

Chłopi: chłopi pełnili istotną rolę w gospodarce, gdyż uprawa roli stanowiła główne źródło dochodów monarchii francuskiej. Utrzymywały się feudalne stosunki własnościowe; chłopi byli zobowiązani do świadczeń na rzecz szlachty, Kościoła oraz państwa, w tym także do świadczeń osobistych.
Burżuazja: efektem sprzeciwu był kres rządów jakobinów.Utworzono nowy rząd zwany Dyrektoriatem.

11 3 11