Odpowiedzi

2010-01-10T21:48:34+01:00
Dane: Szukane: Cp
ms = 10g
G = 1.5g/cm³
V = 150cm³

mw = V * G = 150cm³ * 1,5 g/cm³ = 150 * 1,5 g = 225g
mr = ms + mw = 10 g + 225 g = 235g


Cp = ms/mr * 100% = 10g/225g * 100% = 4,5 %