1. Podaj kraje, które zawarły, datę i postanowienia pokoju w Oliwie.
2. Przekonanie szlachty polskiej o swojej wyższości nad innymi narodami wynikało z ideologi zwanej...
3. Czy skutkiem polityki gospodarczej zwanej merkantylizmem, było to, że król Francji zabraniał przywozu do kraju muszkieterów?
A. TAK B. NIE

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T21:53:08+01:00
1. Szwecja i Polska rok 1660. postanowienia: Polska zrezygnowała z większczej części Inflant wraz z Rygą i zachowała tylko ich południowo-wschodnią część (Łatgalia). Kolejnym postanowieniem jest uznanien przez Polskę suwerenności Prus. Szwecja zobowiązała się zwrócić zrabowane z Polski archiwa i dzieła a Polska w Prusach Królewskich miała zapewnić protestantom wolność religijną.
2. Przekonanie szlachty polskiej o swojej wyższości nad innymi narodami wynikało z ideologi zwanej SARMATYZMEM.
3. NIE