Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T12:17:03+01:00
Rolnictwo:
zmniejszanie miąższości gleby
wymywanie składników pokarmowych
pogorszenie struktury gleby
straty powierzchni uprawnej (wąwozy, żłobiny itp.)
niszczenie roślin uprawnych

gospodarka wodna:
pogorszenie stosunków hydrologicznych
pogorszenie warunków eksploatacji urządzeń hydrotechnicznych
wzrost spływu powierzchniowego
spadek retencji
zmiany przepływów rzek
wzrost sedymentacji rzecznej (zagrożenie powodziowe)