Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T22:21:26+01:00
Wolontariusz - to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik (choć ten wyraz ma też inne znaczenia).

Wolontariat - dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Hospicjum - instytucja opieki paliatywnej funkcjonująca w ramach systemu opieki zdrowotnej.46 3 46
  • Użytkownik Zadane
2010-01-10T22:23:37+01:00
Wolontariuszem może zostać każdy, jednak nie w każdym miejscu ponieważ są placówki czy też czynności, które wymagają spełnienia określonych warunków przez kandydata na wolontariusza. Ważne tu może być wykształcenie, predyspozycje, stan zdrowia.Wiek także nie ma znaczenia, chyba że pracę wolontariusza chce podjąć osoba niepełnoletnia, wtedy musi uzyskać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych. Prace jako wolontariusz mogą podjąć także osoby bezrobotne (nie tracą prawa do zasiłku i statusu osoby bezrobotnej) oraz cudzoziemcy (jeśli legalnie przebywają w Polsce).
Wolontariat --dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Hospicjum - instytucja opieki paliatywnej funkcjonująca w ramach systemu opieki zdrowotnej.
Obowiązki wolontariusza
Ustawa nie nakłada na wolontariusza szczególnych obowiązków. Jedynie w art 43 jest mowa o tym, że "wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń", jeżeli konieczność takich wymagań wynika z innych przepisów. Wolontariusz, który przychodzi do szpitala i organizuje dzieciom czas wolny, nie jest więc zobowiązany do posiadania specjalnych kwalifikacji. Jeśli natomiast przychodzi do szpitala i wykonuje czynności medyczne (np. zastrzyki, zmiana opatrunków), wtedy powinien posiadać kwalifikacje zgodne z przepisami dotyczącymi opieki zdrowotnej.


45 4 45
2010-01-10T22:28:45+01:00
Wolontariat (łac. volontarius - dobrowolny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

wolontariusz - osoba oferująca swą pomoc bez jakiegokolwiek otrzymania zapłaty, rekompensaty, można by rzec - altruista.

hospicjum - miejsce przeznaczone dla ludzi chorych, samotnych, potrzebujących pomocy.

Najczęstsze motywacje wolontariuszy:
- chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego
- potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości
- potrzeba bycia potrzebnym
- chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało
- chęć zdobycia umiejętności i doświadczeń zawodowych i życiowych
- motywacje religij

wolontariusz nie pobiera wynagrodzenia za wykonywane czynności;
posiadane kwalifikacji i spełniania wymagań odpowiednich do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy, jeśli prawo tak nakazuje – przykład: kwestowanie nie wymaga dodatkowych kwalifikacji, natomiast zastrzyk wykonać może jedynie osoba z odpowiednimi zaświadczeniami (wykształcenie pielęgniarskie);
osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem jedynie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
21 4 21