Odpowiedzi

2010-01-10T22:33:47+01:00
Butylowy i propanol

Alkohol butylowy lub inaczej butanol to alkohol zawierający 4 atomy węgla o wzorze sumarycznym C4H9OH. Jest używany głównie jako rozpuszczalnik oraz produkt przejściowy w reakcjach chemicznych; rozważa się jego stosowanie jako paliwa

Alkohol propylowy (propanol-1), C3H7OH – organiczny związek chemiczny, z grupy alkoholi z trzema atomami węgla w cząsteczce. Posiada jeden izomer, izopropanol.
2010-01-10T22:39:11+01:00
Alkohol allilowy Toksyczna ciecz o zapachu musztardy, stosowana w produkcji gliceryny i akroleiny.

alkohol benzylowy stosowany w produkcji rozpuszczalników i do produkcji perfum i w przemysle farmaceutycznym.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T22:40:01+01:00
Alkohol izopropylowy (CH₃)₂CHOH:
- stosowany jest jako tańszy zamiennik etanolu i metanolu,
- dodawany do paliw w celu zwiększenia rozpuszczalności w nich wody i zapobiegania zamarzania przewodów paliwowych,
- Stosowany jako łagodny rozpuszczalnik organiczny.

Alkohol allilowy C₃H₅OH:
- stosowany w produkcji akroleiny,
- stosowany w produkcji gliceryny.