Odpowiedzi

2010-01-10T22:39:56+01:00
Rozwój społeczno-gospodarczy spowodował negatywny wpływ na srodowisko przyrodnicze.Proces ten przebiega tak samo na powierzchni całej kuli ziemskiej.Wprawdzie zostało już niewiele miejsc na Ziemi nieprzekształconych przez człowieka jednak nie wszędzie jego wpływ jest widoczny.Oddziaływanie człowieka obejmuje wszystkie elementy środowiska.Może być ono bardzo silne.
Przykładem negatywnego oddziaływania jest np. zmiana klimatu jego ociplenie staje się problemam globalnym.Zmiany klimatu wiążą się głównie ze wzrostem ilości dwutlenku węgla(efekt cieplarniany).Głównymi przyczynami tego procesu jest spalanie ropy naftowej,węgla,drewna w zakładach przemysłowych tj.hutach,elektrowniach i fabrykach.Rozbubudowa dużych ośrodków przemysłowych powoduje zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Zostają zachwiane naturalne procesy np. przetwarzanie dwutlenku węgla w tlen.
Transport a zwłaszcza jego skoncentrowanie w dużych miastach powoduje kolejne zanieczyszczenia, przedewszystkim smog-który nie przepuszcz promieni słonecznych.
Przykładów niszczącej działalności jest więcej a wszytkie te czyniki wpływają na zmiany klimatu przezco zaburzeniu ulegają :opady deszczu ,spadaja kwaśne deszcze które zanieczyszczają wode pitną i rośliność.
Negatywny wpływ działalności człowieka najbardziej widoczny jest w miastach gdzie nagromadzenie zanieczyszczeń staje się coraz widoczniejsze.Kraków trzecie miasto w Polsce zostalo doprowadzone do stanu zagrożenia ekologicznego,którego przyczyną jest działalność człowieka. Stan ten przejawia się awłaszcza w zanieczyszczeniu powietrza ,wód i degradacji gleb.W Krakowie i na Górnym Śląsku już od klilku lat widoczny jest smog.
Dopuki gęstość zaludnienia Ziemi była niewielka, a technika mało rozwinieta grożba zanieczyszczenia środowiska była mało realna.Jednak wiek 20 przyniusł trzykrotny wzrost zaludnienia,olbrzymi rozwój techniki co sprawilo że niszczace działanie człowieka na przyrode nasiliło się i przybrało taki rozmiary,że zrodziła się obawa o przetrwanie ludzi na Ziemi.Dlatego w naszych czasach ważna jest ekologia,która pomaga w ochronie tego co nam zostało.
2010-01-10T22:44:22+01:00
Wg mnie bardzo żle, gdyż na świecie rodzi się coraz więcej ludzi, a w szczególności w chinach, gdzie współczynnik przyrostu naturalnego względem innych krajów jest bardzo wyski. Ponadto, coraz więcej ludzi zanieczyszcza naszą planetę, prowadzi to m.in do zanieczyszczenia wód, globalnego ocieplenia, wzrostu dwutlenku węgla w powietrzy, licznych huraganów, tsunami, wybuchów wulkanów. Ludzie coraz bardziej zaśmiecają środowisko różnymi smieciami, materiałami szkodliwych dla naszego środowiska. Coraz wiecej ludzi zabija zagrożone gatunki zwierząt. Może zostać zachwiana równowaga w przyrodzie. Dużo osób wycina lasy, lub je wypala. na ziemi jest coraz mniej powwietrza, gdyż ludzie nie zasadzają nowych drzew. Jeśli dalej tak będzie to świat naprawdę przestanie istnieć.