Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T09:39:54+01:00
Rozwój rynku spowodował większe wzajemne uzależnienie się ludzi , tzn. producentów od konsumentów. Gospodarstwa domowe dostarczają producentom zasoby, czyli rzeczy wykorzystywane do produkcji dóbr i usług. Oferują im swoją pracę , zarówno fizyczną , jak i umysłową, ziemię, którą posiadają(obszar ziemi wraz z jej dobrami naturalnymi) oraz kapitał (dobra, które są przeznaczone do wykorzystania w procesie produkcyjnym : półprodukty, maszyny, również pieniądze). Gospodarstwa domowe za dostarczone zasoby otrzymują od przedsiębiorst zapłatę w formie płac, czynszów, procentów lub zysków. Producenci łączą zasoby, wytwarzając dobra i usługi , a następnie wystawiają je na sprzedaż gospodarstwom domowym. Między tymi podmiotami przepływają zasoby, dobra i usługi oraz srodki pieniężne