Odpowiedzi

2010-01-11T11:51:30+01:00
H = 20 m
s= 3m^2
d= 1500 kg/m^3
g = 9,81 m/s^2 = 10 m/s^2 lub 10 N/kg
W = ?
1. obl. objętość wykopanej ziemi:
V= 20 m*3 m^2= 60 m^3
2. obl. masę wykopanej ziemi z wzoru na gęstość
d= m/V
m= d*V
m= 1500 kg/m^3 * 60 m^2 = 90000 kg
3. obl. ciężar wykopanej ziemi:
F = m*g
F= 90000 kg *10 N/kg = 900000 N