Liczbę 2,56 zaokrąglono do pierwszego miejsca po przecinki. Błąd bezwzględny otrzymanego przybliżenia wynosi:
A. 1/128
B. 1/64
C. 3/128
D. 1/25

Wydaje mi się, że przybliżenie wynosi 2,5 a błąd bezwzgl. to 0,06 Jednak te 0,06 nie da się przekształcić do żadnej odpowiedzi : /

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T22:59:42+01:00
To będzie ~2,6 (56 ma bliżej do 60 niż do 50)

Bbezwzgl= |2,6-2,56| = |0,04| = 0,04 = 1/25

odp. D
1 1 1
2010-01-10T23:01:17+01:00
Przybliżenie matematyczne liczby 2,56 wynosi 2,6 :) czyli bład 4/100 = 1/25 odpowiedź D :P
2010-01-10T23:02:05+01:00
2,56≈2,6
bład bezwzględny= 2,6-2,56=0,04

błąd wzgledny= 0,04:2,56=0,015625

0,04:2,56=4:256=¹/₆₄
odp. b

¹/₆₄=0,015625
1 5 1