A)
1,1x+1,2(y+1)=2,4
0,1x-0,2(5y-2)=2,4(1/6x-1/12y+1/24)

b)
x-1/3(y+3x)=1/4(2-4x)
x-2(2y-5)=2y-2(1-3x)-y

to są układy równań:) dwa rozne ;d proszę o pomoc, ponieważ rozwiązuję już 3 raz, i nie chce wyjść.. nie jestem dobra z matematyki..:( proszę, jest pilne na jutro;)wiem,ze nie jest to za duzo punktów,ale bedę bardzo wdzięczna za pomoc:) (nie chodzimi o sam wynik,tylko o całe rozwiązanie:)) z gory bardzo dziękuję;))

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-10T23:19:28+01:00
A)
1,1x+1,2(y+1)=2,4
0,1x-0,2(5y-2)=2,4(1/6x-1/12y+1/24)

1,1x+1,2y+1,2=2,4
0,1x-y+0,4=0,4x-0,2y+0,1

1,1x+1,2y=2,4-1,2
0,1x-0,4x-y+0,2y=0,1-0,4

1,1x+1,2y=1,2 /*10
-0,3x-0,8y=-0,3 /*10

11x+12y=12 /*2
-3x-8y=-3 /*3

22x+24y=24
-9x-24y=-9
Dodaję stronami
13x = 15 /:13
x=15/13
x=1 i 2/13

11x+12y=12, x=15/13
11*(15/13) + 12y = 12
165/13 + 12y = 12
12y = 12 - 165/13
12y = 156/13 - 165/13
12y = - 9/13 /:12
y = -9/156

Rozwiązanie
x = 15/13
y = - 9/156

b)
x-1/3(y+3x)=1/4(2-4x) /*12
x-2(2y-5)=2y-2(1-3x)-y

12x-4(y+3x)=3(2-4x)
x-2(2y-5)=2y-2(1-3x)-y

12x-4y-12x=6-12x
x-4y+10=2y-2+6x-y

12x+12x-12x-4y=6
x-6x-4y-2y+y=-2-10

12x-4y=6 /:2
-5x-5y=-12

6x-2y=3 /*5
-5x-5y=-12 /*(-2)

30x-10y=15
10x+10y=24
Dodaję stronami
40x=39 /:40
x=39/40
x=0,975

6x-2y=3, x=39/40
6*39/40 - 2y = 3
234/40 - 2y = 3
-2y = 3 - 234/40
-2y = 120/40 - 234/40
-2y = - 114/40 /:(-2)
y = 114/80
y = 1,425

Rozwiązanie
x=39/40 = 0,975
y=114/80 = 1,425
2010-01-10T23:27:45+01:00
1,1x + 1,2 (y + 1) = 2,4
0,1x-0,2(5y-2)=2,4(1/6x-1/12y+1/24)

1,1x + 1,2y + 1,2 = 2,4
0,1x - y + 0,4 = 0,4x - 0,2y + 0,1

1,1x + 1,2y = 2,4 -1,2
0,1x - 0,4x -y + 0,2y = 0,1 - 0,4

1,1x + 1,2y = 1,2 /*2
-0,3x - 0,8y = -0,3/ *3

2,2x + 2,4y = 2,4
- 0,9x - 2,4y = -0,9

1,3x = 1,5/: 1,3
x = 1,15

1,1* 1,15 + 1,2y = 1,2
1,2y = 1,2 - 1,265
1,2 y= - 0,065/: 1,2
y = -0,054

b)
x-1/3(y + 3x) = 1 /4(2-4x) /*12
x-2 (2y - 5) = 2y - 2 (1-3x) - y

12x - 4(y+3x) = 3(2-4x)
x - 2(2y-5) = 2y - 2(1-3x) - y

12x - 4y - 12x = 6 - 12x
x - 4y + 10 = 2y - 2 + 6x - y

12x + 12x - 12x - 4y = 6
x - 6x - 4y - 2y + y = -2 -10

12x -4y = 6 /:2
-5x - 5y = -12

6x - 2y = 3 /*5
-5x - 5y = -12 /*(-2)

30x - 10y = 15
10x + 10y = 24

40x = 39 /:40
x = 0,975

6x - 2y = 3, x=39/40
6 * 0,975 - 2y = 3
5,85- 2y = 3
-2y = 3 - 5,85
-2y = - 2,85 /:(-2)
y = 1,425
2010-01-10T23:32:53+01:00
1,1x+1,2(y+1)=2,4
0,1x-0,2(5y-2)=2,4(1/6x-1/12y+1/24)

1,1x+1,2y+1,2=2,4
0,1x-y+0,4=2,4/6x -2,4/12y +2,4/24

1,1x+1,2y=2,4-1,2
0,1x-y-0,4x-0,2y=0,1-0,4

1,1x+1,2y=1,2
-0,3x-1,2y= -0,3

1,1x=1,2 -1,2y
-0,3x-1,2y= -0,3

x= 1,2 -1,2y/1,1
-0,3(1,2 -1,2y/1,1)-1,2y= -0,3

x= 1,2 -1,2y/1,1
-3,6+3,6y/1,1 -1,2= -0,3 (obie strony mnożymy przez 1,1)

x= 1,2 -1,2y/1,1
-3,6+3,6y-1,32y= -0,33

x= 1,2 -1,2y/1,1
2,28y=3,27

x= 1,2 -1,2y/1,1
y=1,4

x=1,2-1,2*1,4/1,1
x= 1,2-0,86/1,1
x=0,34 :1,1
x=0,31

widzę, że już rozwiązane.