1.Wybierz grupę substancji ,które w stanie wolnym występują w postaci cząsteczek dwuatomowych :
a) wapń , wodór , tlen , potas
b) tlen , sód , chlor , węgiel
c) chlor , wodór , tlen , azot
d) żelazo , rtęć , azot , fosfor

2.Za pomocą symboli i wzorów zapisz :
•Dwie dwuatomowe cząsteczki azotu
•Cztery cząsteczki tlenku węgla ( IV )
•Siedem atomów tlenu
•Trzy cząsteczki dwutlenku węgla
•Pięć atomów magnezu

3. Oceń prawdziwość poniższych zadań , wpisując przy każdym zdaniu literę P ( gdy zdanie jest prawdziwe ) lub F ( gdy zdanie jest fałszywe ) . W jądrze atomu znajdują się następujące cząstki elementarne :
a)tylko neutrony
b)tylko elektrony
c)protony i neutrony
d)neutrony i elektrony

rozwiąż
1-obojętna cząstka elementarna
2-jego odmianą jest ozon
3-masa atomowa tego pierwiastka jest o 1 większa od masy atomowej sodu
4-w nim skupia się masa atomu

dokończ zdania:
Treść prawa okresowości mówi, że .........
Wartościowość określamy jako ..........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T23:18:17+01:00
1.Wybierz grupę substancji ,które w stanie wolnym występują w postaci cząsteczek dwuatomowych :

c) chlor , wodór , tlen , azot

2.Za pomocą symboli i wzorów zapisz :
•Dwie dwuatomowe cząsteczki azotu
2 N2
•Cztery cząsteczki tlenku węgla ( IV )
4 CO2
•Siedem atomów tlenu
7 O2
•Trzy cząsteczki dwutlenku węgla
3 CO2
•Pięć atomów magnezu
5 Mg

3. Oceń prawdziwość poniższych zadań , wpisując przy każdym zdaniu literę P ( gdy zdanie jest prawdziwe ) lub F ( gdy zdanie jest fałszywe ) . W jądrze atomu znajdują się następujące cząstki elementarne :
a)tylko neutrony F
b)tylko elektrony F
c)protony i neutrony P
d)neutrony i elektrony F

rozwiąż
1-obojętna cząstka elementarna NEUTRON
2-jego odmianą jest ozon TLEN
3-masa atomowa tego pierwiastka jest o 1 większa od masy atomowej sodu MAGNEZ
4-w nim skupia się masa atomu JĄDRO

dokończ zdania:
Treść prawa okresowości mówi, że .........

pierwiastki chemiczne ułożone zgodnie ze wzrastająca liczbą atomową wykazują okresowe powtarzanie się właściwości.

Wartościowość określamy jako ..........