Odpowiedzi

2010-01-10T23:07:10+01:00
CH4,PH3,H2O,SiH4,H2S,HBr,B2O3,LiH,NH3,HF,BH3,Mn2O7

CH4
C - IV
H - I

PH3
P - III
H - I

H20
H - I
O - II

SiH4
Si - IV
H - I

H2S
H - I
S - II

HBr
H - I
Br - I

B2O3
B - III
O - II

LiH
Li - I
H - I

NH3
N - III
H - I

HF
H - I
F - I

BH3
B - III
H - I

Mn2O7
Mn - VII
O - II
27 4 27