Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T23:29:54+01:00
(2-√3)²
będziemy korzystać z wzoru na kwadrat różnicy dwóch wyrażeń (a-b)^2=a^2-2ab+b^2
naszym a będzie liczba 2, natomiast b to √3
(2-√3)²= 2² - 2*2*√3 + (√3)² =4-4√3+3= 7-4√3


b³+27
wzór na sumę sześcianów a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)
27=3³

b³+27= b³ + 3³= (b+3)(b² -3b +3² )= (b+3)(b² -3b +9)
ponieważ jedną z liczb jest niewiadoma b, to zostawiamy to w takiej postaci, bo próbując dalej rozwiązywać dojdziemy spowrotem do b³+27, dalsze rozwiązywanie miałoby sens, gdyby zamiast b była podana jakas wartość
=b³-3b²+9b +3b² -9b +27=
=b³+27