Odpowiedzi

2010-01-10T23:48:21+01:00
PRUSY: Fryderyk Wilhelm I zlikwidował kosztowny dwór i obniżył pensje urzędników, rozbudował armie . Fryderyk II zreformował sądownictwo, wprowadził powszechny obowiązek nauczania, popierał rozwój przemysłu oraz budowę dróg i kanałów, zachęcał rolników do uprawy buraków cukrowych i ziemniaków, jeszcze bardziej rozbudował armie.

ROSJA : Katarzyna II występowała przeciwko wszelakim dążeniom wolnościowym , opierała interesy klas uprzywilejowanych, zwiększyła natomiast ucisk na chłopów i brutalnie tłumiła ich powstania, powiększyła dodatkowo terytorium państwa uczestnicząc we wszystkich 3 rozbiorach.

Francji nie mam ale mam Austrie.