BŁAGAM !!!
na jutro potrzebne....

Ustal wzór funkcji wyrażającej zależność ilorazu objętości do całkowitego pola sześcianu od długości boku sześcianu. Na podstawie tak otrzymanej funkcji wyznacz wartość funkcji dla argumentów : 3 , 6 , 9 , 12 .


DZIĘKUJE :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T01:07:02+01:00
Niech a oznacza długość boku sześcianu. Wiadomo, że objętość sześcianu wyraża się wzorem V=a³, a pole sześcianu P=6*a²
Tworzymy zatem funkcję:
f(a)=V/P=a³/(6a²)=a/6
Wówczas:
f(3)=3/6=1/2
f(6)=6/6=1
f(9)=9/6=3/2
f(12)=12/6=2
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-11T01:17:20+01:00
A - długość krawędzi sześcianu
V - objętość sześcianu
P - pole powierzchni całkowitej sześcianu

V = a³
P = 6a²

f(a) = V : P
f(a) = a³ : 6a²
f(a) = ⅙*a

a = 3 → f(3) = ⅙*3 = ½
a = 6 → f(a) = ⅙*6 = 1
a = 9 → f(a) = ⅙*9 = 1½
a = 12 → f(a) = ⅙*12 = 2