Odpowiedzi

2010-01-12T18:03:23+01:00
Wolność zrzeszania się - obywatele mają prawo do tworzenia różnych organizacji społecznych i politycznych oraz wstępowania do nich, np.do związków zawodowych, organizacji społecznych, partii politycznych; zakazane są zrzeszania, których cel lub działalność są sprzeczne z prawem.