Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T09:05:32+01:00
Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych pod wpływem pola elektrycznego.

• Warunki przepływu prądu elektrycznego:

– zamknięty obwód elektryczny,

– istnienie swobodnych nośników prądu (elektronów lub jonów),

– pole elektryczne wytworzone przez źródło prądu (baterię).

• Obwód elektryczny składa się z: baterii, odbiornika energii i przewodów doprowadzających.

• Skutki przepływu prądu elektrycznego w obwodzie mogą być następujące:

– cieplne (grzałka, spirala w żelazku),

– świetlne (świetlówka, dioda luminescencyjna),

– magnetyczne (silnik prądu stałego),

– chemiczne (akumulator).

• Kierunek i zwrot przepływu prądu – przyjmuje się umownie od bieguna „+” do bieguna „–” źródła prądu. Elektrony i ujemne jony poruszają się więc przeciwnie do umownego kierunku przepływu prądu.

• Natężenie prądu I to stosunek porcji ładunku przepływającego w jednostce czasu przez przekrój poprzeczny przewodnika do czasu, w którym ten ładunek przepłynął.

Jednostką natężenia prądu jest amper [A].
2010-01-11T09:15:05+01:00
Jak coś mogę przesłać więcej skanów, pisz na priv ;)