Podręcznik z nowej ery ( w starych tez to jest oraz w nowych) do klasy 3 gimnazjum str. 41 w nowych, str. 42 w starych zad. 1, 2, 3, 4,
Bardzo pilne!, potrzebuje jak najszybciej!,
Treśc zadań :
1.Napisz równania reakcji półspalania i spalania niecałkowitego etanolu.
2.Oblicz stężenie procentowe roztworu etanolu, w którym na 1 cząsteczkę etanolu przypada 9 cząsteczek wody.
3.Oblicz stężenie procentowe roztworu etanolu, który otrzymano przez rozpuszczenie 8 g etanolu w 12 g wody.
4.Ile gramów jodu należy rozpuścic w etanolu, aby powstało 80 g 3-procentowego roztworu?


BARDZO PROSZĘ O JAK NAJSZYBSZE ROZWIĄZANIE TYCH ZADAN, BĘDĘ NAPRAWDĘ BARDZO WDZIĘCZNA!
:)
POZDRAWIAM I DZIĘKI

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T10:29:29+01:00
1.CH3OH + O2 --> CO + 2H2O
CH3OH + 1/2O2 --> C + 2H2O


2.m.cz. etanolu = 2*12+6*1+16=46m.cz. etanolu = 2*12+6*1+16=46
m.cz.H2O = 2*1+16=18
C%=[m(s)/m(r)]*100%=[46/(9*18+46)]*100%=22,12%


3.Cp=?, M roztworu= M substancji+M rozpuszczalnika, a więc: Mr=8g+12g=20g, Cp=Ms/Mr razy100%,czyli: Cp=8g x 100g/ 20g = 800 podzielić przez 20 = 40%


4.3 % roztwór, czyli w 100 g roztworu jest 3 g substancji rozpuszczonej.

Policzymy, ile jest substancji rozpuszczonej w 80 g roztworu:

3 g jodu----------------------------------100 g roztworu
x (g jodu)--------------------------------80 g roztworu

x = 2,4 g jodu

1 5 1