Zadanie musi być wykonane od podpunktów i od myślników np.
1.Czym spowodowane było ożywienie gospodarcze po I rozbiorze:
a) ....
- ....
2.Jakie zmiany zaszły w życiu codziennym polaków :
a) ...
- ....
3.Ułóż krzyżówkę do hasła czynsz.
a) ...
- ....
To są te zadania one są potrzebne na jutro :(
Więc proszę aby szybko odpowiadać !!! :)
A wogle tematem tej lekcji było : Gospodarka i społeczeństwo polskie w drugiej połowie XVIII wieku.
Z góry dzięki :DD

1

Odpowiedzi

2010-01-11T12:26:16+01:00
1.Czym spowodowane było ożywienie gospodarcze po I rozbiorze:
-zastąpienie pańszczyzny opłatami czynszowymi
-wznowienie produkcji w miastach i ożywienie handlu
-powstawanie manufaktur
-budowanie dróg
-przekopanie kanałów rzecznych
-powstawanie w miastach domów handlowych i banków

2.Jakie zmiany zaszły w życiu codziennym polaków :
[zmiany w życiu kulturalnym i szkolnictwie]
-odrodzenie szkół parafialnych, szkolnictwa średniego
-powstanie pierwszej biblioteki publicznej
-zakładanie teatrów przez magnatów

3.Ułóż krzyżówkę do hasła czynsz.
1. [C]ollegium Nobilium - inaczej: Szkoła Rycerska.
2. Ty[Z]enhauz - współpracownik króla, który na Litwie utworzył ponad 20 nowych zakładów.
3. [Y]-?
4. Ma[N]ufaktura- przedsiębiorstwo, w którym produkcja oparta jest na pracy ręcznej.
5. [S]-?
6. [Z]-?