Morgenrot-Schlechtwetter droht
Wenn wir wissen wollen, wie das Wetter morgen wird, schalten wir das Radio oder den Fernseher an oder schauen in die Zeitung. Dort erfahren wir die aktuellen Prognosen der meteorologischen Institute.Aber auch fruher haben die Menschen, naturlich ohne moderne Messgerate und Satelliten , das Wetter vorhersagen konnen und das mit einer erstaunlichen Genauigkeit. Viele Bauernregeln erinnern an alte Zeiten. Die moisten basieren auf Beobachtungen der Natur.

Nebel im Januar macht ein nasses Fruhjahr.
Wie das Wetter zu Fruhlingsanfang, ist es den ganzen Sommer lang.
Die erste Liebe und der Mai gehen selten ohne Frast vorbei.
Abenbrot-Gutwetterbot,Morgenrot Schlechtwetter droht.

Proszę o przetłumaczenie tego tekstu na język polski ;)
A to są pytania do tekstu i proszę żeby ktos mi odpowiedział na te pytania całymi zdaniami oczywiście z tłumaczeniem ;)

1.Wo kann man die aktuellen Prognosen finden?
2. Wer bereitet den Wetterbericht vor?
3. Wie sagen die Bauern das Wetter vorher?
4. Wie findest du diese Bauernspruche? Gibt es in Polen ahnliche?

Potrzebuje to na dzis jak najszybciej ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T12:17:50+01:00
Kiedy chcemy wiedzieć, jaka jutro będzie pogoda, włączamy radio lub telewizor lub szukamy w gazecie. Tam dowiadujemy się o aktualnej prognozie meterologicznych instytucji. Ale wczesniej ludzie także bez nowoczesnych urządzeń pomiarowych i statelit, przepowiadali pogodę ze zdumiewajacą dokładnością. Wiele reguł chłopów podobna jest do starych czasów. Bazowali oni na obserwacji natury.

1. Wo kann man die aktuellen Prognosen findet? - Gdzie można znaleźć aktualną prognozę?
Die aktuelle Prognosen kann man in Zeitungen suchen oder Radio oder Fernseher hören. - Aktualną prognoze można znaleźć w gazetach albo usłyszeć w radiu lub telewizji.

2. Wer bereitet den Wetterbericht vor? - Kto przygotowuje komunikat o pogodzie.
Der Wetterbericht bereiten meterologischen Instituten vor. - Komunikat o pogodzie przygotowują meterologiczne instytucje.

3. Wie sagen die Bauern das Wetter vorher? - Jak przepowiadali chłopi pogodę wcześniej?
Die Bauern beobachten die Natur - Chłopi obserwowali naturę.

4. Wie findest du diese Bauernspruche? Gibt es in Polen ahnliche? - Co sądzisz o tym przepowiadaniu chłopów? Czy w Polsce jest podobnie?
Ich finde, dass die Bauernspruche oft sich prüfen. Ja, in Polen gibt es ahnliche, denn oft die älte Leute können wie das Wetter wird heute nach die Natur beobachten. Sądze, że przepowiadanie chłopów często się sprawdza. Tak, w polsce jest podobnie, ponieważ często starsi ludzie umieją powiedziec jaka będzie dzis pogoda po obserwacji natury.
3 5 3