Miedzianą kulkę o masie 50g ogrzano w płomieniu palnika, a następnie wrzucono do kalorymetru zawierającego 200g nafty o temperaturze 15 stopni Celcjusza. Temperatura koncowa w kalorymetrze wynosiła 40 stopni C. Oblicz temperaturę początkową kuliki, pomijając straty energii i energię pobraną przez kalorymetr. Ciepło właściwe nafty wynosi 2100J/kg*K, ciepło własciwe miedzi wynosi 380 J/kg*K.

Wynik ma wyjsc: 593 stopni C.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-11T18:19:17+01:00
M1=50g=0,05kg
C1=380J/(kg*'C)
m2=200g=0,2kg
T2=15'C
C2=2100J/(kg*'C)
Tk=40'C
T1=?

C1*m1*(T1-Tk)=C2*m2*(Tk-T2)
C1*m1*T1-C1*m1*Tk=C2*m2*(Tk-T2)
C1*mi*T1=C2*m2*(Tk-T2)+C1*m1*Tk
T1=(C2*m2*(Tk-T2)+C1*m1*Tk)/(C1*m1) ['C]
T1=(2100*0,2*(40-15)+380*0,05*40)/(380*0,05)
T1~593'C
5 5 5