Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T13:39:39+01:00
Ludzie często żyją w niewiedzy. Nie wiedzą, co to znaczy wolność i dlaczego jest tak ważna w życiu człowieka. Słowo wolność, każdy rozumie i tłumaczy sobie inaczej, ale jednakże jednym z tłumaczeń jest, to, że dla nas ludzi wartością najważniejsza. Tylko ten, kto jest wolny, wie, co to znaczy być naprawdę szczęśliwym i decydować o własnym losie. Musimy także pamiętać, że wolność daje nam prawo wyboru, za który będziemy sami odpowiedzialni.
Moim pierwszym argumentem będzie odwołanie się do historii Polski.
Ignacy Krasicki napisał bajkę o słowikach w klatce – młodym i starym. Bajka nawiązuje do czasów Polski pod zaborami. Młody słowik dziwił się staremu, że jest smutno, a przecież w klatce jest tak wygodnie. Jednakże mały ptaszek, nigdy nie zrozumie tego, co znaczy być wolnym i tą wolność utracić. Młody urodził się w klatce i uważa, że jest tam dobrze, ma dostatek jedzenia, picia i miejsca, klatka mu nie przeszkadzała, gdyż nie zaznał i nie zazna innego życia – życia na wolności. Stary ptak ma porównanie. Bo co z tego, że w klatce ma wszelkie wygody, skoro nie może z niej wylecieć, zaśpiewać na drzewie, zaznać wolności.
W czasie rozbiorów, Polacy nie mieli złych warunków bytu, a walczyli o niepodległość. Wolność kraju, suwerenność, to były wartości dla Polaków w tym okresie najważniejsze. Zaborcy trzymali ich w „klatce”, choć pozwolili im uczyć się, pracować, a zabronili tego, co jest najważniejsze rozmowy w ojczystym języku – języku polskim. Zabraniali także wyjazdów za granicę, kultywowania tradycji i obyczajów. Urzędy sprawował namiestnik zaborcy, który dbał tylko wyłącznie o sprawy własnego państwa, które reprezentował. Niszczono kulturę polską. Dlatego Polacy tak chcieli odzyskać niepodległość – wolność.
Gdy w 1795 roku Polska utraciła wolność, znalazła się po władaniem trzech największych mocarstw w Europie: Austrii, Prus i Rosji. Utraciła wolność na przeszło 123 lata, jednakże ten fakt, nie pozostał tylko zaistniałym faktem. Naród polski próbował odzyskać niepodległość, lecz jak wiemy z historii, nie udawało się. Na ziemiach polskich wybuchały powstania, które kończyły się klęską i następowały po nich represje zaborców. Dzięki tym powstaniom Polacy chcieli odzyskać wolność, chcieli żyć w wolnym kraju, niezależnym od państw silniejszych. W ten sposób udowodnili, że nie boją się represji ze strony zaborców, że zrobią wszystko, aby odzyskać niepodległość, nawet karą śmierci.
Kolejną sprawą, jaką bym chciała poruszyć jest fakt, tego że Polacy mimo, że niepodległość odzyskali 11 listopada 1918 roku, nie byli traktowani za wolnych. Przykładem jest książka „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Cała sytuacja dzieje się podczas drugiej wojny światowej, kiedy to Niemcy zaatakowali nasz kraj. Alek, Rudy i Zośka, to główni bohaterowie, którzy walczyli o wolność, po mimo młodego wieku. Byli gotowi umrzeć w walce o Ojczyznę. Prześladowani przez gestapo, katowani i nękani, nigdy nie wydali swoich przyjaciół, gdyż dla nich przyjaźń znaczyła coś więcej, znaczyła dla nich wolność. Przeciwstawiali się wszystkim propagandom Hitlera. Czasem tracimy wolność na skutek wojen, ale tym razem nie utraciliśmy tej wolności. Polska pozostała wolna w swoich prawach i całym znaczeniu słowa wolność.
Idąc tropem historii dochodzimy do czasów powojennych, kiedy to Polska była państwem zależnym od ZSSR, przez ponad pół wieku nie mogła sama decydować o politycznych sojuszach. Polską rządzi komuniści, którzy byli marionetkami w ręku naszego „wschodniego sojusznika”. Dopiero w 1989 roku robotnicy się zbuntowali. „Solidarność” wygrała wolność dla Polski. W tym czasie także tworzył Jacek Karczmarski. Jego najbardziej znany utwór pt. „Mury”, najbardziej odzwierciedla odzyskanie wolności, gdy komunizm został obalony:
Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany, połam bat
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat!
Te słowa są kolejnym argumentem, na to, że ludzie po mimo wielu przeszkód będą dążyć do wolności.
Ostatnim argumentem będzie fakt, że człowiek potrzebuje wolności jak powietrza. Jan Paweł II powiedział niegdyś: „Całym sobą płacisz za wolność, więc to wolnością nazywaj, że możesz, płacąc ciągle na nowo, siebie posiadać”. To mądre słowa. Przedstawił nam tu wolność jako prawo wyboru. Jeśli zostaje nam z góry zadanie nie ponosimy za nie konsekwencji. Tym właśnie jest wolność, sami decydujemy, odpowiadamy za nią. To też jest przykład wewnętrznej wolności.
Tak naprawdę wolność zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Nawet, jeśli będziemy zniewoleni, to pozostaje nam wolność wewnętrzna, której nikt nam nie odbierze. Mam nadzieję, że przedstawiłam wystarczająco, przemawiające argumenty popierające tezę, o tym, że wolność jest największą wartością. Zakończę, to słowami J.G. Fichte: „Być wolnym... to nic, ale odzyskać wolność – to niebo.”
7 3 7