Wpisz do tabeli charakterystyczne cechy :
Skorupiakow | Mieczakow
............................ | ............................
.............................. ...........................
............................ .............................
............................ .............................
.............................. .................................
,............................. ................................
............................ .................................

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T13:49:34+01:00

Główne cechy budowy stawonogów czyli Skorupiaków:

* heteronomiczna segmentacja ciała (zespolenia segmentów w tagmy)
* występowanie parzystych, członowanych odnóży (przednie pary przekształcone w narządy gębowe)
* szkielet zewnętrzny, utworzony z płytek ruchomo połączonych ze sobą (ochrania ciało, służy jako miejsce zaczepu mięśni)
* brak wora powłokowego, zróżnicowanie mięśni w zespoły (wyłącznie mięśnie poprzecznie prążkowane)
* występowanie larw w rozwoju osobniczym (linienie w czasie wzrostu)
* posiadają chitynowy pancerz albo oskórek (nie mylić z naskórkiem)

Cechy mięczaków:
1. wtórnojamowość, trójwarstwowość, dwuboczna symetria ciała ( wyjątek- ślimaki )
2. nie segmentowane ciało składające się z trzech odcinków
-głowa (małże- zredukowana)
-tułów- rozrasta się po stronie grzbietowej ( worek trzewiowy- z większością narządów wewnętrznych )
-nogi- u głowonogów przekształcone w chwytne ramiona
3. występowanie muszli (koncha).Ochronny pancerz, który rośnie przez całe życie. Jest ona wytworem
gruczołowym płaszcza. Między płaszczem a tułowiem występuje jama płaszczowa ( zawiera skrzela,
otwory układu wydalniczego i pokarmowego ) 4. układ oddechowy ( formy wodne- pierzaste skrzela, ktenidia )
5. otwarty układ krążenia ( prawie zamknięty i dwuobiegowy)
6. układ pokarmowy zbudowany z trzech odcinków
7. układ wydalniczy tworzony przez nerki, które otwierają się do jamy osierdziowej, skąd szkodliwe produkty przemiany materii są usuwane do jamy płaszczowej.
8. układ nerwowy oddzielony od powłok ciał
9. różny stopień rozwoju narządów zmysłu ( oczy powstają ze specjalnych fałdów powłok ciała )
10. rozmnażanie się wyłącznie drogą płciową ( większość obupłuciowa, wyjątek stanowią głowonogi z dymorfizmem płciowym
4 4 4
2010-01-11T14:01:46+01:00
Sorupiaki:
-Ciało podzielone na kilka odcinków
-widocznie oddzielają się od siebie części takie jak: głowa, tułów lub głowotułów, odwłok
-Głowa posiada zazwyczaj dwie pary czułków, parę oczu, żuwaczki oraz dwie pary szczęk
-mają zginacze i prostowniki, których działanie jest antagonistyczne
-posiadają otwarty układ krążenia, w którym znajduje się i krąży mieszanina krwi i płynu jamy ciała - hemolimfa
-posiadają także barwniki oddechowe w postaci hemoglobiny i hemocyjaniny
-Oddychanie u mniejszych gatunków odbywa się poprzez całą powierzchnię ciała,natomiast u większych skorupiaków za pomocą płuc lub skrzela
- do wydalania służą narządy o nazwie metanefrydia, które znajdują się w gruczołach czułkowych, a także szczękowych
-są rozdzielno płciowe, jednak występują także obojnaki
-zwierzęta wodne, w większości wolno żyjące, rzadziej osiadłe (wąsonogi)
-nieliczne lądowe - te na ogół składają jaja w morzu, część na lądzie w wilgoci

Mięczaki:
-wtórnojamowość, trójwarstwowość, dwuboczna symetria ciała ( wyjątek- ślimaki )
- nie segmentowane ciało składające się z trzech odcinków:
*głowa (małże- zredukowana)
*tułów- rozrasta się po stronie grzbietowej ( worek trzewiowy- z większością narządów wewnętrznych )
*nogi- u głowonogów przekształcone w chwytne ramiona
-występowanie muszli (koncha).Ochronny pancerz, który rośnie przez całe życie. Jest ona wytworem gruczołowym płaszcza. Między płaszczem a tułowiem występuje jama płaszczowa ( zawiera skrzela,otwory układu wydalniczego i pokarmowego )
-otwarty układ krążenia ( prawie zamknięty i dwuobiegowy)
-układ pokarmowy zbudowany z trzech odcinków ( występuje tarka – radula)
-układ wydalniczy tworzony przez nerki, które otwierają się do jamy osierdziowej, skąd szkodliwe produkty przemiany materii są usuwane do jamy płaszczowej.
-układ nerwowy oddzielony od powłok ciała
-różny stopień rozwoju narządów zmysłu ( oczy powstają ze specjalnych fałdów powłok ciała )
- rozmnażanie się wyłącznie drogą płciową ( większość obupłuciowa, wyjątek stanowią głowonogi z dymorfizmem płciowym


5 4 5