Zad1.Obwód kwadratu jest równy obwodowi prostokąta.Dłuższy bok prostokąta ma x, a krótszy (x-y).Oblicz pole kwadratu.

Zad2.Zapisz w postaci krótkiego wyrażenia algebraicznego sumę 3 kwadratów w postaci 3 kolejnych liczb, z których pierwsza podzielna przez 4 daję liczbę 1.

3

Odpowiedzi

2010-01-11T13:51:02+01:00
Obw= 2x+2(x-y)=2x+2x-2y=4x-2y
zad2
2²+3²+4²=(2+3+4)²
2010-01-11T14:01:00+01:00
1.2x+2(x-y)=2x+2x-2y=4x-2y
2 nie wiem
2010-01-11T14:02:53+01:00
Ob.=2a+2b
A=x
B=x-y
Ob.=2x+2(x-y)=2x+2x-2y=4x-2y
Obliczam bok kwadratu
4x-2y/4=x-1/2y
pole kwadratu
P=a*a=(x-1/2y)=x²-1/4y²
Odp: pole kwadratu wynosi x²-1/4y².
Zad2.Zapisz w postaci krótkiego wyrażenia algebraicznego sumę 3 kwadratów w postaci 3 kolejnych liczb, z których pierwsza podzielna przez 4 daję liczbę 1.
(1*4)²+(1*4+1)²+(1*4+2)²=4²+5²+6²
odp:4²+5²+6²