Odpowiedzi

2010-01-11T14:22:00+01:00
Leonardo Da Vinci - wszechstronny umysł - artysta i wynalazca

Leonardo Da Vinci urodził się jako nieślubny syn notariusza Piera da Vinci i chłopki Catheriny. Pierwsze lata swego życia spędził z matką i ojczymem u dziadków na prowincji w okolicach Florencji. Juz jako dorosły mówił, że doświadczani świata przy pomocy mzysłów jest dla niego najcenniejszym źródłem poznania, co badacze jego twórczości zwykle łączą z dzieciństwem spędzonym na łonie natury. Ze względu na swoje pochodzenie Leonardo nie zdobył szerszego wykształcenia - nauczył się jedynie czytać, pisać i liczyć. Podobnie jak wielu słynnych malarzy, był leworeęczny. Około 1466 r. został uczniem artysty florenckiego Andrei di Cione ( Verrochio ). Po kilku latach uczen przerósł mistrza - Verriochio przestał wówczas malować i zajął się jedynie rzeźbą. W 1482 r. da Vinci wyjechał do Mediolanu, gdzie pracował na zlecenie dla rodu Sforzów. W tym czasie stworzył " Dame z gronostajem" i "Madonne w grocie". W latach 1495-1498, w refewktarzu klasztoru przy kościele Santa Maria Dela Grazie, powstało jedno z najwięlkszych dzieł artysty - fresk "ostatnia wieczerza". Obraz ten jest jedynym z wielu eksperymentów malarskich Leonarda i jednym z najczęściej reprodukowanych dzieł.
Choć Leonardo da Vinci do historii przeszedł jako malarz, jego zainteresowania był niezwykle rozległe. Studiował mechanikę, geometrię, uczył się łaciny, projektował studnie, grzejniki, a nawet całe budowle. Fascynowałą go także aanatomia, czego dowodem jest upowszechniony przez niego rysunek "Człowieka Witruwiańskiego", który stał się powszechnie obowiązującym modelem proporcji ludzkiego ciała.
Leonardo da Vinci w przeciwieństwie do wielu innych malarzy, odniósł sukces za życia. Miał wiele zamówień, dużo podróżował. Pracował między innymi w Mantui, Wenecji, Florencji, Imoli.
Najsłynniejszy portret kobiecy wszechczasów " mona Lisa", nazywana także "Giocondą" - od nazwiska pozującej, namalował w 1503 roku.
Z wiekiem malował coraz mniej. U schyłku zycia zajmował się miedzy innymi : grawitacją, kwadraturą koła, skamielinami oraz zjawiskami meteorologicznymi.
W 1516 r. wyjechał na dwór króla Francji Franciszka I, gdzie zajmował się już tylko porządkowaniem notatek. Pozostawił po sobie 7 tysięcy stron zapisków, rysunków i projektów odzwierciedlających jego rozległe zainteresowania.
54 4 54