Odpowiedzi

2010-01-11T14:10:39+01:00
Pytania:
1. ile ścian ma graniastosłup o podstawie trapezu?
2. ile wierzchołków ma graniastosłup siedmiokątny?
3. ile wierzchołków ma graniastosłup osiemdziesięciu kątny?
4. ile krawędzi ma graniastosłup dwustu kątny ?
5. Graniastosłup, w którym ściany boczne są prostopadłe do podstaw, to graniastosłup .........
Odpowiedzi:
1. 6
2. 14
3. 140
4. 600
5. prosty
2 4 2
2010-01-11T14:31:42+01:00
Hasła do wstawienia są w nawiasach, wielkie litery tworzą rozwiązanie.
poziomo:
1.Graniastosłup, w którym ściany boczne są prostopadłe do podstaw, to graniastosłup ......... (pro-S-ty)
2. Odcinek łączący przeciwległe wierzchołki graniastosłupa, to ....... (pr-Z-ekątna)
3.Graniastosłup prawidłowy to taki, który w podstawie ma wielokąt ..... (for-E-mny)
4.Graniastosłup posiada dwie podstawy i kilka boków zwanych ..... (Ś-cianami) bocznymi.
5.Dodając do siebie pola wszystkich boków graniastosłupa obliczamy pole bryły, czyli ....... (powierz-C-hnię) całkowitą.
6.Graniastosłup, w którym podstawą jest wielokąt foremny, to graniastosłup ......... (praw-I-dłowy)
7.Kąt między przekątną graniastosłupa i przekątną podstawy nazywamy kątem ...... (n-A-chylenia) przekątnej bryły do płaszczyzny podstawy.
8.W prostopadłościanie wysokość ma taką samą długość jak krawędź .... (bocz-N-a)