Odpowiedzi

2010-01-11T14:10:22+01:00
Wiosna Ludów to symboliczna nazwa rewolucji, które miały miejsce w Europie w latach 1848-1849.
2 1 2
2010-01-11T14:12:25+01:00
Szereg wystąpień, powstań narodowych , rewolucji, które ogarnęły Europe w 1848 r, , wystąpienia we wiośnie ludów nie miały miejsca w Anglii i Rosji.
2010-01-11T14:24:58+01:00
Wiosna Ludów, symboliczne określenie ruchów rewolucyjnych w Europie z lat 1848-1849. Przyczynami rewolucji były: dążenie do zjednoczenia Niemiec i Włoch, dążenie narodów do wyzwolenia się spod panowania austriackiego, konflikty na tle narodowościowym, nie rozwiązana sprawa uwłaszczenia chłopów, a także kryzys gospodarczy lat 1846-1848.
Pierwsze wystąpienia
Do pierwszych masowych wystąpień doszło na Sycylii (12 stycznia 1848). Większość monarchów włoskich zapowiedziała wówczas nadanie konstytucji. 22 lutego 1948 wybuchła rewolucja lutowa we Francji, obalająca króla Filipa I i ustanawiająca II Republikę.
Rewolucja lutowa lutowa we Francji 1848, spowodowana żądaniem reformy parlamentu doprowadziła, w wyniku starć ulicznych 22-24 lutego, do obalenia Ludwika Filipa I Orleańskiego i proklamowania 25 lutego II Republiki. Zapoczątkowała ruch rewolucyjny w wielu krajach, zwany Wiosną Ludów.13 marca rozpoczęła się rewolta w Wiedniu (usunięcie kanclerza K.L. Metternicha), 18 marca rewolucja marcowa w Berlinie, w wyniku której król Fryderyk Wilhelm IVobiecał nadanie konstytucji.Wśród rewolucjonistów bardzo szybko doszło do podziałów etnicznych, narodowościowych i klasowych, co osłabiło siłę ruchów. Już od kwietnia 1848 rozpoczęło się tłumienie wystąpień. Wojska austriackie rozbiły ośrodki powstańcze w Pradze (12-17 czerwca), Krakowie (26 kwietnia). Podobnie stłumiono powstanie robotników i studentów w Paryżu 22 czerwca.W maju 1948 Prusacy pokonali insurgentów w Wielkopolsce, 25 lipca feldmarszałek J. Radetzky pobił armię piemoncką pod Custozzą.
Zdobycze rewolucji
Rewolucja wywalczyła częściowe ustępstwa rządów: w Wiedniu i Berlinie ogłoszono uwłaszczenie chłopów, uchwalono konstytucję w Paryżu i we Frankfurcie nad Menem, gdzie usiłowano powołać władzę ogólnoniemiecką. Niemniej już jesienią rozwiązano parlamenty w Prusach grudzień 1848 i w Austrii (tam ostatecznie rozgromiono powstańców 31 października jednak parlament wiedeński przeniósł się do Kromieryża i został rozwiazany w marcu 1849).
Upadek Wiosny Ludów
O niepodległość walczyli Węgrzy, których Austria pokonała dopiero w sierpniu 1849 z pomocą wojsk rosyjskich. W listopadzie Rzymianie obalili władzę świecką papieża Piusa IX, a w lutym 1849 G. Mazzini stanął na czele Republiki Rzymskiej.Po bitwie pod Novarą 23 marca 1849 J. Radetzky pobił armię piemoncką.Prusacy uśmierzyli rewolucję w Badenii. Przywrócono władzę papieża w Rzymie (L.N. Bonaparte), na północ Austrii przybył generał I. Paskiewicz, który doprowadził do kapitulacji Węgrów pod Világos 13 sierpnia 1849.
Udział Polaków
Pod Novarą armią piemoncką dowodził W. Chrzanowski. L. Mierosławski stał na czele armii na Sycylii i w Badenii. Wielu Polaków brało udział w powstaniu narodowym na Węgrzech (generał J.Z. Bem, generał H. Dembiński).