Witajce-mam ogromną prośbę pomóżcie opracować te 3 zagadnienia-z góry dziękuje.

1-Na wybranych przykładach omów na czym polega wiązanie kowalencyjne i wiązanie jonowe.
2-Podaj budowę soli i na wybranym przykładzie napisz 3 metody otrzymywania soli.
3-Czym różni się reakcja chemiczna od zjawiska fizycznego podaj po 3 przykłady tych zjawisk.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T14:29:41+01:00
2. sole są zbudowane z kationów metali i anionów reszty kwasowej np.chlorek sodu(sól) jest zbudowany z kationu metalu Na+ i anionu reszty kwasowej Cl-
metody otrzymywania soli:
kwas+ zasada ---->sól +woda
metal(aktywniejszy od wodoru)+kwas--->sól + wodór
tlenek metalu + kwas --->sól + woda
3.Zjawisko fizyczne to przemiana, w wyniku której nie powstaje żadna nowa substancja.Jest odwracalna. np.zamarzanie wody, zgniecenie kartki papieru...
Reakcja chemiczna to przemiana, w wyniku której powstaje nowa substancja o nowych właściwościach.Jest nieodwracalna. np.przypalenie jajecznicy, spalenie kartki...
1.wiązanie kowalencyjne czyli atomowe polega na łączeniu się atomów za pomocą wspólnych par elektronowych
a wiązanie jonowe polega na łączeniu się kationów i anionów powstałych atomów
1 5 1