Odpowiedzi

2010-01-11T14:07:20+01:00
Niech a=7, b=15.
Aby obliczyć pole tego trapezu potrzebujemy znać jego wysokość:
(zob. załącznik)
z tw. Pitagorasa:
h²=10²-8²=100-64=36, h>0
czyli h=6
Pole trapezu:
P=(1/2)*(a+b)*h=(1/2)*(7+15)*6=(1/2)*22*6=11*6=66
58 4 58