Zadanie1
Uzupełnić równania i dobrać odpowiednie współczynniki:
a) ?+S-->Al₂S₃
b) N₂O-->N₂+?
c) Fe₂O₃+CO-->?+CO₂
d) MnO₂+H₂-->MnO+?
e) ?+CO₂-->MgO+C
f) FeO+C-->?+CO₂
g) Fe+?-->FeCl₃
h) PbO₂+?-->Pb+H₂O

Zadanie2
Podczas spalanie związków organicznych powstaje dwutlenek wegla i woda np. 2C₂H₆+7O₂-->4CO₂+6H₂0
Ułozyc rownania reakcji spalania nastepujacych zwiazkow:
a) CH₄, C₂H₄
b) C₂H₂, C₆H₆
c) C₂H₆, C₃H₈
d) C₄H₁₀, C₅H₁₀

1

Odpowiedzi

2009-09-24T14:55:14+02:00
A) 2Al+3S-->Al₂S₃
b) 2N₂O-->2N₂+O₂
c) Fe₂O₃+CO-->2FeO+CO₂
d) MnO₂+H₂-->MnO+H₂O
e) 2Mg+CO₂-->2MgO+C
f) 2FeO+C-->2FeO+CO₂
g) 2Fe+3Cl₂-->2FeCl₃
h) PbO₂+2H₂-->Pb+2H₂O

Zadanie2
Podczas spalanie związków organicznych powstaje dwutlenek wegla i woda np. 2C₂H₆+7O₂-->4CO₂+6H₂0
Ułozyc rownania reakcji spalania nastepujacych zwiazkow:
a) CH₄, C₂H₄ ; CH₄+2O₂=CO₂+2H₂O ; C₂H₄+3O₂=2CO₂+2H₂O
b) C₂H₂, C₆H₆ ; 2C₂H₂+5O₂=4CO₂+2H₂O ;2C₆H₆+15O₂=12CO₂+6H₂O
c) C₂H₆, C₃H₈; 2C₂H₆+7O₂=4CO₂+6H₂O;C₃H₈+5O₂=3CO₂+4H₂O
d) C₄H₁₀, C₅H₁₀; 2C₄H₁₀+13O₂=8CO₂+10H₂O; 2C₅H₁₀+15O₂=10CO₂+10H₂O

Wybacz, że tak długo, ale kilka rzeczy naraz robiłem i jakoś tak zeszło xD Gdybyś czegoś nie rozumiała, napisz na PW, to ci wytłumaczę jak to się liczy;)
1 5 1