Przetłumaczyc na polski :)


Your Voice ,the school newspaper that gives you your say is going to get involved in supporting wildlife protection as well, and you will have the opportunity to be part of that. We hope that ,as a school ,you will all join in the campaign to save nature and help out as much as possible .
On Monday 22nd May ,we are doing t ovisit Oak tree Park to adopt an animal on behalf of the school . You will get chance to see the animals in their natural environment and then we will all decide which animal in their natural environment and then we will all decide which animal to choose. There are lots of other things that you can do there , including mountain biking ,horse riding and canoeing for those of you who want a bit of exercise. A word of warning , though ! Remember that you have to be carefoul around the animals . There is a leaflet which will give you the idea what to avoid.
Mr Abbey ,an expert on endangered species ,is going to give us a talk on what we can all do to make a difference to the environment. It will take place at the cafe at 2 pm - don't be late ! We really need you to support this , because Your voice newspaper is going to organise events and activites over the next few weeks and we hope we we count on you !

3

Odpowiedzi

2010-01-11T14:12:27+01:00
Twój głos, szkolną gazetkę, która daje Ci powiedzieć, zamierza wziąć udział we wspieraniu ochrony przyrody, jak również, a będziesz miał okazję być częścią tego. Mamy nadzieję, że w szkole, wszyscy łączą się w kampanię, aby zapisać charakter i pomóc w miarę możliwości. W poniedziałek 22 maja, robimy t ovisit drzewo Oak Park do przyjęcia ...
2010-01-11T14:13:26+01:00
Twój głos, szkolną gazetkę, która daje Ci powiedzieć, zamierza wziąć udział we wspieraniu ochrony przyrody, jak również, a będziesz miał okazję być częścią tego. Mamy nadzieję, że w szkole, wszyscy łączą się w kampanię, aby zapisać charakter i pomóc w miarę możliwości.
W poniedziałek 22 maja, robimy t ovisit drzewo Oak Park na przyjęcie zwierząt w imieniu szkoły. Otrzymasz szansę zobaczyć zwierzęta w ich naturalnym środowisku, a następnie wszyscy będziemy zdecydować, które zwierzę w środowiska naturalnego i wtedy wszyscy zdecydować, które wybrać zwierzę. Istnieje wiele innych rzeczy, które możesz robić, w tym rower górski, jazda konna i spływy kajakowe dla tych z Państwa, którzy chcą trochę wysiłku.Słowo ostrzeżenia, though! Pamiętaj, że musisz być carefoul wokół zwierząt. Jest ulotka, które dadzą Ci pojęcia, co się uniknąć. Pan Abbey, znawca gatunków zagrożonych wyginięciem będzie nam mówić o tym, co wszyscy możemy zrobić, aby różnica w stosunku do środowiska. Odbędzie się on w kawiarni na 2 po południu - nie spóźnij się! Naprawdę musimy się w tym celu, ponieważ Twoja gazeta głos będzie do organizowania imprez i działań w ciągu najbliższych kilku tygodni i mamy nadzieję, że liczymy na to!
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T14:18:52+01:00

Wasz Głos,szkolna gazeta która daje wam wasi mówią (przemawiać) zamierza otrzymywać (dostawać; rozumieć) wciągany do popierania ochrona także, i wy będziecie mieć sposobność być część co (żeby; który). mamy nadzieję co (żeby; który),jak (ponieważ) szkoła,wy będzie (wola) cały łączą w kampanii ratować natura (naturalny) i pomoc (pomagać) poza jak najwięcej.W poniedziałek 22 maja pójdziemy do Oak tree Park żeby adoptować zwierzę w sprawie szkoły . Park drzewa przyjmować zwierzę w sprawie szkoły. Wy będziecie otrzymywać (dostawać; rozumieć) wypadek widzieć zwierzęta w ich naturalnym środowisku i potem my będzie (wola) cały rozstrzygają który zwierzę w ich naturalnym środowisku i potem my będzie (wola) cały rozstrzygają który zwierzę wybierać. Tam są partie innych rzeczy co (żeby; który) wy możecie robić tam, włączający (włączenie; przyłączający; przyłączenie; włączając) górski ,koń jadący i dla tamtych was kto (który) potrzebują (chcieć) trochę wykonania. słowo ostrzeżenia, chociaż! Pamiętają (przypominać sobie) co wy ma jest wokół zwierząt. Tu jest który będzie dawać wam idea jaki (co) unikać. Mr Opactwa,ekspert na narażanym na niebezpieczeństwo gatunku,zamierza dawać amerykański rozmowa o czym my może cały robi wyrabiać różnicę do środowiska. To będzie mieć miejsce w kawiarni przy 2 po południu - robi nie jest późny (ostatni; późno)! My rzeczywiście potrzebujemy was popierać ten (to), dlatego że Wasza gazeta głosu zamierza organizować wydarzenia (wypadek) i nad następnymi niewielu tygodniami i mamy nadzieję my liczymy (kosztować) na was!