Odpowiedzi

2010-01-11T15:34:28+01:00
Plusy są takie , że koścuół nie zmienia się, a minusy i tak nadal mało ludzi chodzi do koscioła
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T19:34:22+01:00
Chociaż Kościół katolicki w Europie Zachodniej przeżywa od wielu lat kryzys, nawet w krajach uznawanych za bardzo katolickie, jak Hiszpania i Irlandia, Jan Paweł II wielokrotnie mówił o możliwej "wiośnie Kościoła", czyli odrodzeniu, w XXI wieku wraz z rozczarowaniem się konsumpcjonizmem, koncentrującym się na potrzebach wyłącznie materialnych. Odmienny pogląd reprezentuje na przykład tzw. ruch Nowej Ery , reprezentowany m.in. w antropozofii, według którego w najbliższych latach, rozczarowanie konsumpcjonizmem będzie wprawdzie prowadzić do wzrostu duchowości, nie będzie to jednak duchowość oparta o Kościół katolicki, czy inne zinstytucjonalizowane formy religijności. Jako inny sposób na wyjście z tej sytuacji tradycjonaliści widzą konieczność powrotu do katolicyzmu przedsoborowego, katolicy postępowi zaś uważają, iż Kościół powinien się jeszcze bardziej zdemokratyzować i otworzyć na wiernych. Ich zdaniem, dobrym rozwiązaniem mogłoby być zwołanie Soboru Watykańskiego III, który mógłby dopuścić antykoncepcję, kapłaństwo kobiet czy znieść celibat. Za przejaw kryzysu uznaje się niski poziom regularnych praktyk wahający się od 4% - 7% w Belgii, Holandii, Francji, Niemczech i Czechach do około 15% - 19% we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii; spadek deklaracji wiary katolickiej wśród ludności: w tradycyjnie katolickiej Francji jako katolicy deklaruje się 51% ludności w 2007 roku (spadek z 67% w 2000), w Austrii 67% w 2006 (87% w 1971), w Słowenii 58% w 2002 (77% w 1991), rozmijanie się poglądów osób deklarujących się jako katolicy z nauczaniem Kościoła w takich kwestiach, jak celibat, kapłaństwo kobiet, homoseksualizm, czy brak akceptacji podstawowych dogmatów katolickich; wzrost średniej wieku kapłanów: w latach 60' i 70' średni wiek księdza wynosił we wszystkich krajach tradycyjnie katolickich 30-kilka lat, obecnie w USA wynosi 56 lat, a w innych krajach waha się między 60 a 75. Spośród krajów europejskich większą religijnością charakteryzują się Polska, Irlandia, Słowacja i Malta. Jednak również w Polsce regularnie praktykuje 40,4% ludności, z różnicami w diecezjach od 26% do 67%. W Irlandii także zanotowano spadek praktyk od poziomu 90% w latach 70' do około 40% obecnie. W krajach Ameryki Łacińskiej problemem jest odpływ wiernych do kościołów protestanckich, głównie zielonoświątkowych: w Brazylii, która jest największym krajem katolickim na świecie, liczbę katolików szacuje się 67% chociaż w 1985 roku było to 90%Z drugiej strony Kościół katolicki osiągnął duże sukcesy w ewangelizacji Afryki, gdzie w niektórych krajach katolicy stanowią większość ludności.

W niektórych krajach byłego ZSRR (za wyjątkiem Litwy, Łotwy, Estonii i Białorusi) obserwuje się natomiast niewielki wzrost religijności i działalności religijnej[potrzebne źródło] (dotyczy to zarówno cerkwi prawosławnej, jak i kościoła katolickiego, po latach komunizmu gdy cerkwie i kościoły były tam zamykane, nacjonalizowane, zamieniane na muzea (m. in. muzea ateizmu), a także inne obiekty, np. pływalnie, składy chemikaliów. itp., a niekiedy nawet burzone.


jezeli nie o to Ci chodziło, postaram się poprawić w miare możliwości ;)
3 1 3